Valid HTML 4.01 Transitional


Calypso Diving Estartit Costa BravaCalypso II Calypso II Modified Calypso II Modified


- Naše loï Calypso II -

Loï, konstruovaná speciálnì pro potápìní, je 15 m dlouhá a její kapacita je 30 potápìèù pøi ponorech na ostrovech nebo podél pobøeží. Loï je vybavena vysílaèkou, mobilním telefonem, dvìma kyslíkovými pøístroji, vèetnì køísíci jednotky. Nový 4,7 m dlouhý Zodiak slouží buï k rychlé dopravì potápìèe do pøístavu, nebo k vyzvedávání potápìèù vzdálených od lodi. Nejbližší barokomora je v nemocnici v Palamos vzdálené 20 m od pøístavu.Calypso II


Predchozi